ภาพข่าวตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเรณูณคร จำกัด

ข่าวทั่วไป 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 11:12 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเรณูณคร จำกัด

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยได้ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของนายวงคำสิงห์ คำผิว สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร ซึ่งได้หันมาทดลองปลูกข้าวโพด เนื้อที่ 25 ไร่ เริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ต้นข้าวโพดเจริญเติบโตคาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณต้นเดือนเมษายน 2562 โดยมีสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ