พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับการตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม

ข่าวทั่วไป 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 12:46 น. —ThaiPR.net

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับการตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม

นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือ เข้าตรวจราชการ รอบที่ 2 (Progress Review)เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินการของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม โดยมีนางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และรับฟังข้อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจฯ ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงาน และแนะนำการปฏิบัติทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาศิลปะการปักริบบิ้น เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบ และสาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามและตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม และตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับการตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม

ช่วงบ่ายคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับเกียรติจาก ดร. ณรงค์ชัย สุขสวคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และคณะอาจารย์ บรรยายภารกิจการร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามและนำคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 และการดำเนินการความร่วมมือในการพัฒนาแรงงานในด้านต่างๆ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ