พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับการตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 12:46:55 น.
กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือ เข้าตรวจราชการ รอบที่ 2 (Progress Review)เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินการของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม โดยมีนางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และรับฟังข้อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจฯ ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงาน และแนะนำการปฏิบัติทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาศิลปะการปักริบบิ้น เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบ และสาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามและตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม และตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ช่วงบ่ายคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับเกียรติจาก ดร. ณรงค์ชัย สุขสวคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และคณะอาจารย์ บรรยายภารกิจการร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามและนำคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 และการดำเนินการความร่วมมือในการพัฒนาแรงงานในด้านต่างๆ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง