อบรมพีอาร์ สู้ศึกโซเชียลมีเดีย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 13:49:51 น.
กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์

บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอหลักสูตรฝึกอบรม "ติดอาวุธมนุษย์ PR เสริมพลังการสื่อสารองค์กร" เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรออกสู่ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมาย

โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีทักษะทางด้านการสื่อสารทั้งภาพ เสียง และการใช้ภาษา ความเข้าใจในสื่อและเทคโนโลยี จนสามารถบูรณาการความรู้และทักษะต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการสร้างเนื้อหาทางการสื่อสาร (content) ที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ประกอบด้วยเนื้อหา 4 หมวด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล การถ่ายภาพด้วยมือถือ อย่างมือโปร การคิด-เขียน แบบพีอาร์ และการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านโซเชียลมีเดีย

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสายวิชาการและสายอาชีพ ได้แก่ ผศ.พรพรรณ เชยจิตร - ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital PR และ CRM ธีรพงศ์ ต๋าอ่อน - ช่างภาพชั้นนำของเมืองไทย ผศ.อริน เจียจันทร์พงษ์ - นักเขียน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ และคชภพ สงวนวงศ์ - นักข่าว นักเขียน Blogger เจ้าของเพจ "การลงทุนมีความเสี่ยว"

การอบรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 มีนาคม 2562
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/QEeKjT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง