ภาพข่าว: สจล. ผนึกเอกชน ปั้นนวัตกรไทย รับยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 11:24:38 น.
กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายพงศ์พรหม ยามะรัต กรรมการบริหาร บริษัท ดาต้า คุ้กกี้ จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งโครงการก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล (CMMG) พัฒนาบุคลากรเอไอให้มีทักษะการคิดเชิงตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 3 ทักษะที่เจนอัลฟาต้องมี ได้แก่ โค้ดเดอร์ มัลติมีเดีย เกมมิฟิเคชั่น สร้างนวัตกรไทยก้าวสู่ผู้นำอาเซียนและมีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล รับยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

คำบรรยายภาพจากซ้าย
1. นายชวลิต จรรยารักษ์สกุล กรรมการบริหาร บริษัท ดาต้า คุ้กกี้ จำกัด
2. ดร.ธนา ทุมมานนท์ ที่ปรึกษา บริษัท ดาต้า คุ้กกี้ จำกัด
3. นายพงศ์พรหม ยามะรัต กรรมการบริหาร บริษัท ดาต้า คุ้กกี้ จำกัด
4. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
5. ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
6. รศ.ดร.กิติพงค์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
7. รศ.ดร.นพพร โชติกกำธร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง