ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ จัดสัมมนา สปก.นนท์ พร้อมทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนท์ 3 อุตสาหกรรม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13:53:11 น.
กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาผู้ประกอบกิจการ SME ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ ในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 รวมถึง สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย ระบบ E-Service ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯจากกลุ่มวิสาหกิจชุม (SME) และสถานประกอบกิจการที่สนใจ จำนวน 123 คน

ตลอดจนการทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2560-2564 ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเพื่อขออนุมัติแผนดำเนินการต่อที่ประชุม กพร.ปจ.นบ. ประจำปี 2562 ต่อไป ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง