ภาพข่าว: อ.ส.พ. จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ และบริหารการควบคุมภายใน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13:54:56 น.
กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--องค์การสวนพฤกษศาสตร์

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ และบริหารการควบคุมภายใน โดยมี ดร.เจษฎา ช. เจริญยิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับและตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานแก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่ ห้องประชุม อาคารสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง