OKMD และ TK park แบ่งปันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนปลูกจิต

ข่าวทั่วไป Wednesday February 20, 2019 15:25 —ThaiPR.net

OKMD และ TK park แบ่งปันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนปลูกจิต

กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--อุทยานการเรียนรู้ TKpark

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมส่งต่อความห่วงใยในสุขภาพของเยาวชนในภาวะที่มลพิษทางอากาศกำลังเป็นวิกฤติการณ์ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างไปทั่วประเทศ ด้วยการมอบหน้ากากอนามัย N95 แก่เด็กนักเรียน คุณครู และบุคลากรของโรงเรียน ณ โรงเรียนปลูกจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ดร.ปรียา ผาติชล รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า "สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนที่อยู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นย่านที่จะต้องเจอกับปริมาณมลพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และส่งผลอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ โดยการเลือกมาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนปลูกจิต สืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม Knowledge in the park ที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมมือกันกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้จัดกิจกรรมขึ้น ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย สวนลุมพินี เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ผู้สนใจ รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียง จึงได้พบว่าแม้โรงเรียนปลูกจิตจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ใจกลางเมือง แต่กลับยังไม่ได้รับการสนใจในเรื่องนี้มากนัก ทางสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้เข้ามาจัดกิจกรรมแบ่งปันเพื่อน้องในครั้งนี้
นอกจากการส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 ต่อนายไพฑูรย์ มีวีระสม ผู้อำนวยการโรงเรียนปลูกจิต สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียน คุณครู และบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 750 ชิ้นแล้ว ยังมีการสาธิตการใส่หน้ากาก N95 ที่ถูกวิธี รวมถึงการให้ความรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5 อีกด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ยังได้มอบสื่อการเรียนรู้ และชุดหนังสือ เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านการเรียนรู้แก่ห้องสมุดของโรงเรียนปลูกจิตอีกด้วย โดยมีคุณอัศรินทร์ นนทิหทัย หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เป็นผู้ส่งมอบ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ