ภาพข่าว: RMHC มินิ มาราธอน 'Run for Kids’ วิ่งเพื่อน้อง 2019 ระดมทุนช่วยเหลือเพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 17:12:27 น.
กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--แมคไทย

นายดำรงค์ รื่นสุข (คนกลาง) ผู้อำนวยการกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, นายวิชา พูลวรลักษณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และ มร. เฮสเตอร์ ชิว (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด ร่วมเปิดงาน "RMHC มินิ มาราธอน 'Run for Kids' วิ่งเพื่อน้อง 2019" เพื่อระดมทุนนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัว จัดขึ้น ณ สวนลุมพินี

บุคคลในภาพ แถวแรก จากซ้ายไปขวา:
นางสุคนธ์ ผาติชีพ : ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท แมคไทย จำกัด
นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ : กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย
นายไพสิฐ แก่นจันทร์ : กรรมการ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย
มร. เฮสเตอร์ ชิว : รองประธานกรรมการมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และ
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด
นายวิชา พูลวรลักษณ์ : ประธานกรรมการมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย
นางภารดี พูลวรลักษณ์
นายดำรงค์ รื่นสุข : ผู้อำนวยการกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
นางลิน ค็อก : กรรมการมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย
นางสาวกฤตยา อุ่นสากล : รองผู้อำนวยการ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย
นายมนต์ชัย โชคไพบูลย์กิจ : กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด
นายสวยศ ด่านบรรพต : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แมคไทย จำกัด
นางสาวพรพรรณ มธุรพจนากุล : ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แมคไทย จำกัด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง