ภาพข่าวจุฬาฯ เปิดนิทรรศการขั้วโลก

ข่าวทั่วไป 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 17:33 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: จุฬาฯ เปิดนิทรรศการขั้วโลก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "ภารกิจพิชิตขั้วโลก" (Polar Exploration) โดยมี 2 นักวิจัยขั้วโลก รศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โถงนิทรรศการชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ