วสท.เชิญร่วมสัมมนา 2 หลักสูตร เรื่อง “โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง Midas nGen & Gen” และ “การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติในธุรกิจก่อสร้าง-วิศวกรรม”

ข่าวอสังหาริมทรัพย์ ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 09:28:00 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยสถาบันวิศวพัฒน์ เชิญร่วมสัมมนา 2 หลักสูตร เพื่อยกระดับบุคลากรและงานด้านวิศวกรรมสู่ระดับสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในบทบาทการบริหารงานโครงการที่ก้าวหน้า และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง

26 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. สัมมนาเรื่อง "โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง Midas nGen & Gen" โปรแกรมพลังสมรรถนะสูงที่ใช้เทคโนโลยีสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Technology) ใช้คำนวณและออกแบบโครงสร้างในรูปแบบ 3 มิติ ออกแบบได้ทั้งเหล็ก, คอนกรีตเสริมเหล็ก และเหล็กกับคอนกรีต ประสานการทำงานระหว่างวิศวกรและสถาปนิกให้ทำงานไปพร้อมกัน เหมาะสำหรับวิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการออกแบบงานก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง ช่วยยกระดับการทำงานร่วมกันในรูปแบบ "ทีม BIM" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องนำ Notebook มาด้วย และต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น

27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. สัมมนาเรื่อง "การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม" โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมที่ต้องปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันสูง เพิ่มโอกาสสร้างความเข้าใจหลักการบริหารโครงการได้อย่างรอบด้าน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ การวางแผนภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด การจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการปฏิสัมพันธ์กับคนทำงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

สอบถามและสำรองที่นั่งที่ คุณรุ่งลาวรรณ์ วสท. โทร.02-184-4600-9 ต่อ 510 หรือ E-mail: runglawan@eit.or.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง