ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีทุกรุ่น ร่วมงานคล้ายวันสถาปนา “41 ปี ราตรีกุหลาบนนท์”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 11:52:42 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ธัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เปิดเผยว่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สมาคมศิษย์เก่าฯ โดยนายสุรชัย ชมเพลินใจ นายกสมาคมฯ, เครือข่ายผู้ปกครองฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, สมาคมผู้ปกครองและครูฯ, มูลนิธิฯ, และชมรมครูเก่าฯ,ดำเนินการจัดงานคล้ายวันสถาปนาฯ เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียนฯ และเฉลิมฉลองในวาระสำคัญที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ครบรอบ 41 ปี ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยจัดกิจกรรมพิธีทำบุญครบรอบ 41 ปี วันสถาปนาโรงเรียนฯ ในภาคเช้า เวลา 08.39 น. ณ หอประชุมสิรินธราลัย และกิจกรรมภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นงานคืนสู่เหย้า กุหลาบคืนสวน"41 ปี ราตรีกุหลาบนนท์" บริเวณสนามฟุตบอล เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างครูเก่า ศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน นักเรียน ผู้ปกครอง และองค์กรหลัก รวมทั้งชุมชนผู้ให้ การสนับสนุนในการบริหารจัดการโรงเรียนฯ นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัล "คนดีศรีสวนนนท์" ประจำปี 2562 เพื่อประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และประกอบคุณงามความดีแก่สังคม และประเทศชาติ จึงขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น เข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองโต๊ะได้ที่ คุณศุภวรรณ วงษ์ประยูร ศิษย์เก่ารุ่น 4 โทร.081-2054911, คุณภัทรมาศ กัลยาณมิตร เครือข่ายผู้ปกครอง โทร.095-4942653 หรือ https://goo.gl/forms/yKAkyPoPV2WIsk2Y2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง