ภาพข่าว: การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 11:58:30 น.
กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (ที่3-ซ้าย) ให้เกียรติร่วมตั้งคำถาม ในงานเสวนา หัวข้อเรื่อง"เครื่องมือนโยบาย การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ" และ การแนะนำหนังสือ "การออกแบบมาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้างในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ แผ่นดินไหวและอาคารถล่มสำหรับประเทศไทย" โดยมี ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 1-ซ้าย) พร้อมทีมวิจัยเป็นผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.ปาริฉัตต์ ครองขันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ (ที่2-ซ้าย) ผศ.ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่4-ซ้าย) และ ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่5-ซ้าย) จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง