ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 1/62

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 15:12:11 น.
กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมสัมมนาหลักสูตร ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปิดบัญชีการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งชี้ให้นักบัญชีได้ตระหนักถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษี

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครอบรมหลักสูตร ได้ที่ https://eservice.fap.or.th/accounttraining/courseDetail.php?Code=CSO19010034

ติดต่อสอบถาม โทร.02 685 2572
*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
ข่าวที่เกี่ยวข้อง