ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 1/62

ข่าวทั่วไป 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 15:12 น. —ThaiPR.net

ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 1/62

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมสัมมนาหลักสูตร ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปิดบัญชีการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งชี้ให้นักบัญชีได้ตระหนักถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษี

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครอบรมหลักสูตร ได้ที่ https://eservice.fap.or.th/accounttraining/courseDetail.php?Code=CSO19010034

ติดต่อสอบถาม โทร.02 685 2572

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ