กสทช. จับมือศิริราช ชวนร่วมงาน NetCare Road Show

ข่าวเทคโนโลยี 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 13:53 น. —ThaiPR.net

กสทช. จับมือศิริราช ชวนร่วมงาน NetCare Road Show

กสทช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม "NetCare Roadshow#2" ส่วนหนึ่งในโครงการ NetCare Roadshow ซึ่งกสทช. ร่วมกับสถาบันการแพทย์ 3 แห่ง จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ความรู้การเลี้ยงดูลูกในยุคดิจิตอลให้รู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม พร้อมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน NetCare เครื่องมือช่วยดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน ภายในงานพบกับบูธให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมเด็กจากทีมงานนักจิตวิทยา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก พร้อมฟังเสวนา "เลี้ยงลูกอย่างไรให้พอดีในยุคดิจิตอล" จากคุณก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ผู้ริเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชัน NetCare ร่วมด้วยรศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เจ้าของผลงานวิจัยด้านพฤติกรรมเด็กติดเกม และผศ.พญ.สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รวมทั้งกิจกรรมเกมลุ้นรับของที่ระลึก ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.30 – 14.00 น.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ