นายกรัฐมนตรี-ครม.ชมนิทรรศการและกิจกรรมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

ข่าวบันเทิง Tuesday March 5, 2019 15:16 —ThaiPR.net

นายกรัฐมนตรี-ครม.ชมนิทรรศการและกิจกรรมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” กรุงเทพฯ--5 มี.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกรัฐมนตรี-ครม.ชมนิทรรศการและกิจกรรมงาน "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์"เผยแพร่ความรู้-ศิลปวัฒนธรรม 16 ชุมชนดั้งเดิม-ต่างชาติในไทย เปิดให้ชมวัง-พิพิธภัณฑ์-หอศิลป์ ฟรี เปิดตัว-ชวนชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นรามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร" ชมฟรี 14 มี.ค. สยามพารากอน ฉลองโขนไทยได้ขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ วันนี้ ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมและชุมชนต่างชาติไทย ภายใต้งาน "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติ รวมถึงชุมชนดั้งเดิมและชุมชนต่างชาติในไทย และเยี่ยมชมนิทรรศการภาพยนตร์แอนิเมชั่น"รามเกียรติ์จากจิตรกรรมรอบพระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม" นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาและพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ 237 ปี โดยในปีนี้ มีกิจกรรม 2 ช่วง 1.จัดกิจกรรม ณ ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนต่างชาติ ในชุมชน 16 ชุมชน ส่วนที่ 2 จัดกิจกรรมสมโภชงาน "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" วันที่ 8 – 10 มี.ค. ประกอบด้วย พิธีด้านศาสนา วันที่ 8 มี.ค. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ สวนสันติชัยปราการถึงตลาดบางลำภู และวันที่ 9 มี.ค. พิธี 5 ศาสนามหามงคล ณ หอสมุดแห่งชาติ และพิธีเปิด วันที่ 8 มี.ค.เวลา 18.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นอกจากนี้ มีกิจกรรมรอบโรงละครแห่งชาติ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 10 รัชกาล และนิทรรศการ 100 เรื่อง 1,000 ภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ สุดยอดการแสดงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดมหาธรรมิกราชา การแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง การบรรเลงดนตรี การแสดงมหกรรม 4 ภาค มหกรรมการแสดงนานาชาติและการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ชุดการแสดงมหัศจรรย์ชาติพันธุ์อาเซียน และเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร"และ"ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" เป็นต้น นอกจากนี้ จัดตลาดย้อนยุค "เสน่ห์วิถีถิ่น วิถีไทย" ได้แก่ จัดตลาดร้านค้าชุมชนดั้งเดิม โบราณและต่างชาติ อาทิ บ้านบาตร บางลำพู บ้านบุ ชวา จีน ญวน และเขมร เป็นต้น การจัดตลาดอาหารดั้งเดิม ร้านอาหารไทยโบราณ อาหารอร่อย 100 ปี สินค้าทางวัฒนธรรม สาธิตทำอาหารชาววัง การแสดงแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย การประกวดแต่งกายผ้าไทย "หนูน้อยรัตนโกสินทร์" จุดถ่ายภาพ 3 มิติแบบเคลื่อนไหว ทั้งนี้ มีกิจกรรมเยี่ยมชมวัง พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ฟรี ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธบางลำพู พิพิธภัณฑ์เหรียญ พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ และวังจักรพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ผลิตและ ฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น รามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโก ประกาศขึ้นบัญชี"โขน" ในประเทศไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นทางการ เมื่อเดือนพ.ย.2561 และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้ ดังนั้น ได้นำจิตรกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ รอบระเบียง พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่มีความงดงามและทรงคุณค่าทางศิลปกรรมมาผลิตและถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเรียนรู้ โดยเลือกเนื้อหาตอน "รามาวตาร"ที่กล่าวถึงมูลเหตุแห่งการอวตารของพระนารายณ์เป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์ ซึ่งสอดคล้องกับคติความเชื่อของคนไทยที่ถือว่าพระมหากษัตริย์ คือ องค์อวตารของพระนารายณ์ ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยและเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกาศให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนตามที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นประธานอาเซียน ทั้งนี้ วธ.จะแถลงข่าวเปิดตัว งานเสวนาเบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น รามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร" และฉายรอบปฐมทัศน์ วันที่ 14 มี.ค. 2562 ณ โรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์ สยามพารากอน จากนั้นช่วงเดือนเม.ย. ถึง พ.ค. 2562 จัดฉายให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ชมฟรี ดังนี้ กรุงเทพฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และจ.ชลบุรี ณ เซ็นทรัล เฟลติวัล พัทยาบีช , จ.เชียงใหม่ ณ เมญ่า เชียงใหม่ , จ.ขอนแก่น ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น และจ.สุราษฎร์ธานี ณ เซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี สนใจสอบถามที่ www.culture.go.th หรือ เฟซบุ๊ค สวธ. นอกจากนี้จัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น ตอน รามาวตาร พร้อมนิทรรศการ วันที่ 24 เม.ย. ณ กรุงจาการ์ตา และวันที่ 25 เม.ย. ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ