ยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นฯ

ข่าวทั่วไป 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 15:52 น. —ThaiPR.net

ยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นฯ

อารยา อรุณานนท์ชัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการ ยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ สมพร เทพสิทธา คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล วิทยุต บุนนาค (นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย) นุชจารี คล้ายสุวรรณ (นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย) เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ขอเชิญหน่วยงานต่างๆส่งคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562 โดยจะมอบรางวัลให้แก่คนพิการที่ได้รับการคัดเลือก ทั้ง 7 ประเภท คือ

1. ทางการเห็น

2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

3. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม

5. ทางสติปัญญา

6. ทางการเรียนรู้

7. ออทิสติก

ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่เกียรติคุณ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เข็มเชิดชูเกียรติจารึกข้อความ "คนพิการดีเด่น" พร้อมด้วยเงินรางวัลๆละ 10,000 บาท และได้รับการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่ระลึกงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ในงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ครั้งที่ 34 ปี 2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

หมดเขตการรับสมัคร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ส่งใบสมัครได้ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2354-7391- 4 ต่อ 103 โทรสาร ต่อ 101 , 115 โดยสามารถโหลดข้อมูลได้ที่ www.princessngarmchit.org

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ