ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประชาชนและบรรยายวิชาการที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 6 มีนาคม 2562 14:42:01 น.
กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--ไอเวิร์คพีอาร์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยรวมใจเพื่อประชาชนได้จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ดำเนินรอยตามเบื้องยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ นำโดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย, รศ.นพ.นภดล นพคุณ อดีตนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย, ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม, ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช อุปนายกด้านกิจกรรมสังคม, รศ.พญ.ณัฎฐา รัชตะนาวิน สาราณียกร, โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนพ.นิมิต เลิศพัฒนสุวรรณ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ ภายในงานนอกจากจะมีการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังแล้ว มีการจัดบรรยายทางวิชาการให้แก่แพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาล และมีผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจสุขภาพด้านโรคผิวหนังในครั้งนี้จำนวน 323 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง