ภาพข่าว: ASASA จัดกิจกรรมกระชับสัมพันธ์ศิษย์เก่าพาแหลงใต้ไป KRABI

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 15:51:18 น.
กรุงเทพฯ--8 มี.ค.--สมาคมสถาปนิกสยาม

สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ASASA) ในสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์ (ASA) นำโดย นายกฤตนู เพชรวราภา นายกสมาพันธ์ฯ จัดงาน "ASASA พาแหลงใต้ KRABI" เชื่อมความสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสันทนาการระหว่างสมาชิกที่เป็นศิษย์เก่าและรวมถึงสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกสถาบันทั่วประเทศ อาทิ เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ยังคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน และดูการก่อสร้างสถาปัตยกรรม ณ โครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค จ.กระบี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง