ยผ.ร่วมมือนครปฐมเดินหน้าจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช

ข่าวทั่วไป Tuesday March 12, 2019 16:03 —ThaiPR.net

ยผ.ร่วมมือนครปฐมเดินหน้าจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช

กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--กรมโยธาธิการและผังเมือง

ยผ.ร่วมมือนครปฐมเดินหน้าจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช วันนี้ (๑๒ มี.ค. ๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหัวหน้าคณะลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา ที่เคลื่อนตัวอัดแน่นบริเวณตอม่อสะพานวัดบางไผ่นารถ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยส่งเรือคลี่คลายเป็นการเร่งด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีฯ กล่าวว่า ในการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาผักตบชวา มีการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ ๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหน้าที่ดูแลแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง พื้นที่ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบในแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ใต้ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา จนถึงอ่าวไทย ระยะทางประมาณ ๒๐๔ กิโลเมตร ๒. กรมเจ้าท่า รับผิดชอบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำน้อยบางส่วน และ ๓. กรมชลประทาน รับผิดชอบ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่าจีน เหนือประตูระบายโพธิ์พระยาขึ้นไป ซึ่งผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ผ่านมาประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ ตันต่อปี โดยปัจจุบัน กรมโยธาธิการมีเรือกำจัดผักตบอยู่ในแม่น้ำท่าจีนจำนวน ๑๐ ลำ แยกเป็นเรือกำจัดแบบ สายพาน ๗ ลำ แบ๊คโฮบนเรือพอนทูน ๓ ลำ กำจัดผักตบชวาได้ประมาณ ๑,๕๗๐ ตันต่อวัน
จากข่าวผักตบชวาติดตอม่อสะพานที่สะพานสามพรานเมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ย้ายเครื่องจักรเข้าเร่งแก้ไขปัญหา จำนวน ๓ ลำ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน ๒ ลำ ร่วมดำเนินการบริเวณหน้าวัดบางช้างเหนือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่ผักตบชวาขยายตัวเป็นจำนวนมากในแม่น้ำท่าจีน ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดตั้งสถานีกั้นทุ่นดักผักตบชวา ในแม่น้ำท่าจีน จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑. สถานีสะพานบางไผ่นารถ มีเรือ ๓ ลำ ได้แก่ เรือแบบสายพาน ๒ ลำ แบ็คโฮบนเรือพอนทูน ๑ ลำ จัดเก็บผักตบชวาไปแล้วจำนวน ๗,๖๖๕ ตัน ๒. สถานีหน้าวัดบางช้างเหนือ มีเรือ ๓ ลำ ได้แก่ เรือแบบสายพาน ๒ ลำ แบ็คโฮบนเรือพอนทูน ๑ ลำ และเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๒ ลำ เรือสายพาน ๑ ลำ แบ็คโฮบนเรือพอนทูน ๑ ลำ รวมเครื่องจักรทั้งหมด ๖ ลำ จัดเก็บผักตบชวาไปแล้วจำนวน ๑๒,๘๔๐ ตัน และ ๓. สถานีหน้าวัดเทียนดัด มีเรือกำจัด ๔ ลำ เป็นเรือแบบสายพาน ๓ ลำ แบ็คโฮบนเรือพอนทูน ๑ ลำ จัดเก็บผักตบชวาไปแล้วจำนวน ๘,๓๖๐ ตัน ซึ่งทั้ง ๓ แห่ง ซึ่งจากปัญหาอุปสรรคในการกั้นทุ่นตั้งสถานีในเขตอำเภอสามพราน ไม่สามารถกั้นทุ่นดักผักตบชวาแบบถาวรได้เนื่องจากเรือลากจูงวิ่งผ่าน ไม่สามารถกั้นทุ่นดักผักตบชวาได้ตลอดเวลา ประกอบกับการไหลขึ้น - ลง ของน้ำที่แรงพาผักตบชวาขึ้น – ลงตามกระแสน้ำไปด้วย ทำให้การทำงานล่าช้า และจากสภาพปริมาณผักตบชวา ในแม่น้ำท่าจีนในปัจจุบัน ถ้าไม่มีการปล่อยผักตบชวาจากคลองสาขามาเพิ่มเติม คาดว่าจะสามารถแก้ไขให้อยู่ใน สภาวะปกติได้ประมาณกลางเดือนเมษายน ๖๒ และจากการดำเนินการตั้งแต่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๑ มีนาคม ๖๒ สามารถกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนไปแล้วจำนวน ๒๘,๘๖๕ ตัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ