สมาคมโทรคมนาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

ข่าวเทคโนโลยี Wednesday March 13, 2019 15:20 —ThaiPR.net

สมาคมโทรคมนาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริษัทเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในสมาชิกสมาคมฯ โดยคุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย Senior Executive Vice President & CFO บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะอุปนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคาร หอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
ทั้งนี้มีการหาแนวทางในการพัฒนา และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ รวมถึงการรับรู้ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการหารือร่วมกันเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Telecommunication CERT (TTC-CERT) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้งานผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมมากยิ่งขึ้น


แท็ก คมนาคม  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ