วธ.เปิดตัวแอนิเมชัน รามเกียรติ์ ตอน “รามาวตาร” รอบปฐมทัศน์ชุบชีวิตมรดกศิลป์ของชาติจากจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้วพร้อมเปิดให้ประชาชนจองบัตรชมฟรี เมษายน-พฤษภาคม นี้

ข่าวบันเทิง Thursday March 14, 2019 16:08 —ThaiPR.net

วธ.เปิดตัวแอนิเมชัน รามเกียรติ์ ตอน “รามาวตาร” รอบปฐมทัศน์ชุบชีวิตมรดกศิลป์ของชาติจากจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้วพร้อมเปิดให้ประชาชนจองบัตรชมฟรี เมษายน-พฤษภาคม นี้ กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๖ โรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชันรอบปฐมทัศน์-สื่อมวลชน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร" เป็นการชุบชีวิตให้มรดกศิลป์รามเกียรติ์ จากจิตรกรรมรอบพระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารสวธ. และทีมผู้ผลิต นนทรี นิมิบุตร ผู้อำนวยการบริหาร อธิปัตย์ กมลเพ็ชร ผู้กำกับภาพยนตร์ คมภิญญ์ เข็มกำเนิด ผู้เชี่ยวชาญแอนิเมชัน เดวิส อัศวนนท์ ผู้พากย์เสียง "ทศกัณฐ์" วรรษพร วัฒนากุล ผู้พากย์เสียง "นางสีดา" ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวและฉายรอบปฐมทัศน์ และมีกำหนดจัดฉายให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ตามนโยบาย Thailand 4.0 จึงได้สนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรม นำคุณค่าของศิลปกรรมไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร" อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากจิตกรรมฝาผนังรอบพระระเบียง พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาผลิตด้วยนวัตกรรมสื่อสมัยใหม่และฉายภาพยนตร์ในรูปแบบแอนิเมชัน ให้ได้รับชมกัน ซึ่งแอนนิเมชันเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่นิยมบริโภคสื่อสมัยใหม่ ต่างจากการการแสดงในรูปแบบ "โขน" ที่หาโอกาสชมได้ยากและไม่ได้รับความนิยมในวงกว้างแอนิเมชัน รามาวตาร นี้ จึงเป็นภาพยนตร์ที่จะทำให้ประชาชนยุคดิจิทัล จะได้เรียนรู้เรื่องราววรรณกรรมเรื่องสำคัญของชาติ ได้เข้าถึงความงามของจิตรกรรมอันทรงคุณค่าที่ปรากฏบนฝาผนังวัดคู่บ้านคู่เมืองของไทย และเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มีชีวิตอย่างแท้จริง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า การผลิตและฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน รามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร" เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโก ประกาศขึ้นบัญชี "โขน" ในประเทศไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้ โดยนำจิตรกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ รอบระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่มีความงดงามและทรงคุณค่าทางศิลปกรรม มาผลิตและถ่ายทอดในแบบสื่อสมัยใหม่ ให้เข้าถึงการรับรู้ของเยาวชนและประชาชนได้โดยง่าย เสมือนได้มาศึกษาจากระเบียงพระอุโบสถด้วยตนเอง โดยเลือกเนื้อหาตอน "รามาวตาร" ที่กล่าวถึงมูลเหตุแห่งการอวตารของพระนารายณ์เป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์ ซึ่งสอดคล้องกับคติความเชื่อ ของคนไทยที่ถือว่าพระมหากษัตริย์ คือ องค์อวตารของพระนารายณ์ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และยังเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และแอนิเมชันเรื่องนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศให้ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ตามที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นประธานอาเซียน อีกด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างภาพยนตร์ครั้งนี้ ได้ถอดแบบจากภาพจิตกรรมฝาผนังรอบระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาผลิตงานแอนิเมชัน สร้างสรรค์ภาพตัวแสดงให้มีการเคลื่อนไหวที่พัฒนามาจากท่าทางการแสดงโขน ประกอบกับเทคนิคพิเศษของแอนิเมชันมาถ่ายทอดเรื่องราวให้น่าติดตามชม ภายในเวลา ๑ ชั่วโมง แอนิเมชัน ตอน รามาวตาร นี้ จึงถือเป็นแอนิเมชันปฐมบทของการถ่ายทอดความงามทางศิลปะของจิตรกรรมฝาผนังจากระเบียงรอบพระอุโบสถวัดพระแก้วเรื่องแรก ซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้ผู้สร้างสรรค์งานในปัจจุบัน เห็นคุณค่าของงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจรับชมแอนิเมชัน รามาวตาร ในช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะมีการจัดฉายให้ชมฟรี พร้อมการแสดงนิทรรศการ/กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ กำหนด ๒ รอบ เวลา ๑๔.๓๐ น. และ ๑๖.๐๐ น. ดังนี้ -ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ๑๓ – ๑๔ เม.ย. ๖๒ SF world cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ -ภาคตะวันออก ๔ – ๕ พ.ค. ๖๒ SFX cinema เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช จังหวัดชลบุรี -ภาคเหนือ ๒๐ – ๒๑ เม.ย. ๖๒ SFX cinema เมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ -ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๗ – ๑๘ เม.ย. ๖๒ SF cinema เซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น -ภาคใต้ ๑๑ – ๑๒ พ.ค. ๖๒ SF cinema เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศสมาชิก ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น รามาวตาร พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ ในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ กรุงจาการ์ตา และ ในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ เมืองยอคยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ แฟนเพจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำรองที่นั่งชมได้ฟรีที่ แฟนเพจ : รามาวตาร จิตกรรมฝาผนังมีชีวิต หรือwww.facebook.com/ramaavatar.animation/ (เปิดจองบัตร ๑๕ มีนาคม นี้ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ