รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย พร้อมหารือความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างไทยและเยอรมัน

ข่าวเทคโนโลยี 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 11:40 น. —ThaiPR.net

รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย พร้อมหารือความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างไทยและเยอรมัน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ นายเก-ออร์ค ชมิท เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตนเองในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ในโอกาสนี้ นายเก-ออร์ค ชมิท ร่วมหารือถึงแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างไทยและเยอรมัน โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี 5G Cybersecurity การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นจุดแข็งของเยอรมัน รวมถึงได้แบ่งปันสถานการณ์ด้านดิจิทัลของเยอรมัน เช่น เรื่อง Data Privacy ในสังคมปัจจุบัน และนโยบายด้าน Cybersecurity เป็นต้น

รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย พร้อมหารือความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างไทยและเยอรมัน

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เน้นย้ำว่าในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้วางแนวทางและโครงสร้างด้านดิจิทัลของประเทศไว้อย่างมั่นคง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านดิจิทัลของไทยต่อไปในอนาคต และงานด้านดิจิทัลที่สำคัญ อาทิ การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (โครงการเน็ตประชารัฐ และการออกกฎหมายด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล) โครงการ Digital Park ในเขต EEC บทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน การทดสอบเทคโนโลยี 5G การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล Cybersecurity และ E-government เป็นต้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ