กิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ (Kick off) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวทั่วไป 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 13:58 น. —ThaiPR.net

กิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ (Kick off) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คิกออฟโครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป ปรับตัวสู่การพัฒนา ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย พร้อมจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอไทยร่วมร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการกลุ่มผ้า ที่มีไม่น้อยกว่า 5,000 ราย หรือ 5,000 ผลิตภัณฑ์ให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น พร้อมส่งเสริมการยื่นขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช.

กิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ (Kick off) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

โดยผู้ประกอบการกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มีภูมิปัญญา มีอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น ถือเป็นต้นทุน จึงควรส่งเสริมให้โดดเด่น เพื่อช่วยขยายฐานให้เกิดรายได้จากการขายสินค้าทั้งภายในและภายนอกชุมชน และพัฒนาไปสู่การยกระดับมาตรฐานสินค้า ตามเกณฑ์ระดับชาติ และระดับสากล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ