กระทรวงดิจิทัลฯ ผุดกระบี่สมาร์ทซิตี้ หนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 14:56:42 น.
กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานพื้นที่สาธิตการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ และร่วมประชุมกับผู้บริหารภาคส่วนต่างๆ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน Smart City จังหวัดกระบี่ โดยที่ประชุมได้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยาน เช่น การใช้งานระบบกล้องซีซีทีวี อนาไลติกส์ เพื่อจดจำใบหน้า และป้ายทะเบียนรถในเขตพื้นที่อุทยาน สำหรับดูแลความปลอดและเก็บข้อมูล ระบบ Vessel Tracking and Monitoring System (VTMS) เพื่อควบคุมการจราจรทางน้ำโดยเรือในเขตพื้นที่อุทยาน การเปิดให้บริการไวไฟฟรีในเขตพื้นที่อุทยานสำหรับนักท่องเที่ยว และ IoT Sensors ตรวจวัดสภาพอากาศ เป็นต้น

สำหรับข้อมูลดังกล่างถูกนำมาเชื่อมโยงเพื่อสร้างดาต้าแพลตฟอร์มของอุทยาน ตั้งเป้าหมายการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ภาคใต้ตอนบน เข้ามาร่วมกับจังหวัดกระบี่ เพื่อจัดทำแผน Smart City และยื่นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเมืองอัจฉริยะ และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง