กระทรวงดิจิทัลฯจับมือกระทรวงศึกษา- ATCI  หนุนโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2018 เสริม digital skills ให้เด็กไทย

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 15:05:20 น.
กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2018 และโครงการ DigiEng Teacher Challenge 2018" โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย หรือ (ATCI) ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ทั้งนี้โครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2018 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทย ในการเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 อย่างเท่าทัน ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมุ่งพัฒนาทักษะข้อที่ 3 คือ digital skills ให้เกิดการเรียนรู้ การสังเคราะห์ ร่วมสร้างนวัตกรรม ด้วยการใช้ digital technology ร่วมกันระหว่างนักเรียนและคุณครูที่โรงเรียน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง