ภาพข่าววิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดศูนย์เลิศด้านวิศวกรรมแห่งอนาคต

ข่าวทั่วไป 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 17:39 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: วิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดศูนย์เลิศด้านวิศวกรรมแห่งอนาคต

รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแห่งอนาคต ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของคณะฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมครบวงจรของคนรุ่นใหม่ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้จนจบหลักสูตร ซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคที่มีการแข่งขันสูงและไร้พรมแดน พร้อมโชว์เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด วิศวกรรมเพื่อคนไทยสุขภาพดี (Engineering for Health) ซึ่งงานเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ TSE ได้ที่ www.engr.tu.ac.th/ และ Facebook fanpage ของ TSE ที่ www.facebook.com/ENGR.THAMMASAT

รายนามบุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

1. ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในงานวิศวกรรม และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและสมรรถนะของวัสดุ และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. รศ. ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและการดูดซับด้านสิ่งแวดล้อม และอาจาย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ