ภาพข่าว: มธ. เปิดหลักสูตร เตรียมรับมือ สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 16:06:23 น.
กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรอบรม "โอกาสและกลยุทธ์ ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ" จัดโดยศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ (ABCD Centre) ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเปิดมุมมองใหม่ สร้างโอกาส และกลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมดูงานตัวอย่างความสำเร็จ ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจความต้องการของผู้สูงวัยอย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง