กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2562 จัดสัมมนาหัวข้อ “The Sun, the Earth and the Weather รู้โลก รู้ตะวัน รู้เท่าทันสภาพอากาศ”

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 15:19:40 น.
กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สัมมนาวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2562 หัวข้อ "The Sun, the Earth and the Weather รู้โลก รู้ตะวัน รู้เท่าทันสภาพอากาศ" ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจำปี 2562 มุ่งสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจการพยากรณ์อากาศ การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวกับอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาค ในงานมีเวทีเสวนาวิชาการเพื่อแสดงความก้าวหน้าด้านการเฝ้าระวัง ติดตาม พยากรณ์และคาดหมายการเปลี่ยนแปลงอากาศของประเทศไทยและภูมิภาค

"วันอุตุนิยมวิทยาโลก" ตรงกับวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี โดยประเทศสมาชิกและชุมชนอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกจะร่วมกันเฉลิมฉลอง "วันอุตุนิยมวิทยาโลก" เพื่อระลึกถึงการก่อตั้งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เมื่อปี พ.ศ. 2493 เมื่อ 69 ปีที่แล้ว และทุกปีองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก จะกำหนดหัวข้อเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจ ซึ่งในปีนี้ กำหนดหัวข้อเรื่อง "The Sun, the Earth and the Weather"เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่สำคัญต่อทุกชีวิตบนโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง