กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2562 จัดสัมมนาหัวข้อ “The Sun, the Earth and the Weather รู้โลก รู้ตะวัน รู้เท่าทันสภาพอากาศ”

ข่าวเทคโนโลยี 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 15:19 น. —ThaiPR.net

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2562 จัดสัมมนาหัวข้อ “The Sun, the Earth and the Weather รู้โลก รู้ตะวัน รู้เท่าทันสภาพอากาศ”

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สัมมนาวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2562 หัวข้อ "The Sun, the Earth and the Weather รู้โลก รู้ตะวัน รู้เท่าทันสภาพอากาศ" ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจำปี 2562 มุ่งสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจการพยากรณ์อากาศ การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวกับอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาค ในงานมีเวทีเสวนาวิชาการเพื่อแสดงความก้าวหน้าด้านการเฝ้าระวัง ติดตาม พยากรณ์และคาดหมายการเปลี่ยนแปลงอากาศของประเทศไทยและภูมิภาค

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2562 จัดสัมมนาหัวข้อ “The Sun, the Earth and the Weather รู้โลก รู้ตะวัน รู้เท่าทันสภาพอากาศ”

"วันอุตุนิยมวิทยาโลก" ตรงกับวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี โดยประเทศสมาชิกและชุมชนอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกจะร่วมกันเฉลิมฉลอง "วันอุตุนิยมวิทยาโลก" เพื่อระลึกถึงการก่อตั้งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เมื่อปี พ.ศ. 2493 เมื่อ 69 ปีที่แล้ว และทุกปีองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก จะกำหนดหัวข้อเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจ ซึ่งในปีนี้ กำหนดหัวข้อเรื่อง "The Sun, the Earth and the Weather"เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่สำคัญต่อทุกชีวิตบนโลก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ