กรมป่าไม้ และกรมราชทัณฑ์ ร่วมบูรณาการความร่วมมือ ภายใต้โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวทั่วไป Monday April 1, 2019 15:53 —ThaiPR.net

กรมป่าไม้ และกรมราชทัณฑ์ ร่วมบูรณาการความร่วมมือ ภายใต้โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--กรมป่าไม้

โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมคืนคนดีสู่สังคม
ณ สวนสาธารณะท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่แม่ฮ่องสอน โดยมีนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติ และมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายบัณฑิตย์ เชื้อม่วง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวชนเขต บุญญขันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายยรรยง กางการ ผอ.สสป. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. นายไกรสร วิริยะ ผอ.สจป.1 สาขาแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เครือข่ายจิตอาสาดับไฟป่า เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ด้วยสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในปีนี้มีความรุนแรงปริมาณฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว ท่าน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่ยังไม่คลี่คลาย จึงได้มอบหมายอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีภูมิประเทศที่ภูเขาล้อมรอบ และพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบ ทำให้มีปริมาณเชื้อเพลิงที่สูงไฟป่าจึงมีความรุนแรง และไฟป่าที่เกิดขึ้นมีคนเป็นต้นเหตุ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้มีประสิทธิภาพและเกิด ผลสัมฤทธิ์ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันดูแลไม่ให้มีการเผาในช่วงเวลาที่ห้ามเผา และต้องใช้มาตรการทางสังคมช่วยกดดันคนที่เผาป่าและไม่รักษากฎ กติกา และต้องเชิดชูคนดีที่ช่วยดับไฟป่า ช่วยเฝ้าระวัง ป้องกันและดูแลมิให้เกิดไฟป่า
การดำเนินงานในครั้งนี้ได้มีจิตอาสาจากกรมราชทัณฑ์ได้มาร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้บันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมป่าไม้กับกรมราชทัณฑ์ ในการคืนคนดีสู่สังคม และเป็นการกระตุ้นเตือนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าและหมอกควัน และได้จัดนิทรรศการนำเสนอแนวคิดการลดปริมาณเชื้อเพลิง โดยนำกิ่งไม้ใบไม้ ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่ามาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมัก และทำถ่านอัดแท่ง เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย มีการปล่อยแถวกำลังพลเจ้าที่ดับไฟป่า ทั้งกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งได้มีการบินตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพี้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมหารือเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และวางแผนการดำเนินของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และในวันเดียวกันนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ปล่อยแถวกำลังละตรวจสอบสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้ายในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจพบการบุกรุกป่า จำนวน 4 จุด ดังนี้
1.พบการลักลอบบุกรุกขุดดินปรับพื้นที่บริเวณป่าท้องที่บ้านนามะปิน หมู่ที่ 11 ตำบลปางหมู อำภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ถูกบุกรุก 1 – 0 - 5 ไร่
2.พบการบุกรุกป่าใหม่ขยายพื้นที่และกานต้นไม้ บริเวณป่าท้องที่บ้านนามะปิน หมู่ที่ 11 ตำบลปางหมู อำภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ถูกบุกรุก 9 – 2 - 42 ไร่
3.พบการบุกรุกแผ้วถางป่า ใหม่บริเวณป่าบ้านทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ถูกบุกรุก 7 – 1 – 64 ไร่
4.พบการบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณป่าใหม่บ้านทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ถูกบุกรุก 9– 1 – 82 ไร่
ได้มอบหมายให้นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.2 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) แจ้งความดำเนินคดีต่อ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอนตามกฎหมายต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ