รู้ไหม? เป็นเบาวหาน ควรตรวจอะไรบ้าง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 2 เมษายน 2562 14:36:54 น.
กรุงเทพฯ--2 เม.ย.--โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคเบาหวาน เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ อันเป็นผลมาจากความบกพร่องของการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน หรือประสิทธิภาพลดลงจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน

ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจระดับน้ำตาลและปรับขนาดของยา ตรวจหาภาวะแทรกซ้อนแต่เนิ่นๆ เช่น เส้นประสาทเสื่อมจากเบาหวาน, จอประสาทตาเสื่อม ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงภาวะแทรกซ้อนโดยเร็วเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาและรับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง