ธอส. จับมือร่วมกับสมาชิกของทันตแพทยสภา จัดทำโครงการสินเชื่อและเงินฝากสำหรับสมาชิกทันตแพทยสภา

ข่าวหุ้น-การเงิน 2 เมษายน พ.ศ. 2562 16:22 น. —ThaiPR.net

ธอส. จับมือร่วมกับสมาชิกของทันตแพทยสภา จัดทำโครงการสินเชื่อและเงินฝากสำหรับสมาชิกทันตแพทยสภา

ธอส. ประกาศเพิ่มสินเชื่อบ้านและเงินฝากเฉพาะกลุ่มให้กับสมาชิกของทันตแพทยสภา ในโครงการ สินเชื่อและเงินฝาก Life Begins with GHB โดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝากที่เป็นสมาชิกของทันตแพทยสภา เพื่อสร้างแหล่งการเข้าถึงการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยและเงินฝากสำหรับสมาชิกของทันตแพทยสภา

โดยสินเชื่อบ้านมีดอกเบี้ยเดือนที่ 1 - 6 = MRR-6.10% ต่อปี หรือเท่ากับ 0.65% ต่อปี* ซี่งมีระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

สามารถอ่านรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ghbank.co.th/product-detail/life-begins-with-ghb-dentist

ธอส. จับมือร่วมกับสมาชิกของทันตแพทยสภา จัดทำโครงการสินเชื่อและเงินฝากสำหรับสมาชิกทันตแพทยสภา

ส่วนเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.75% ต่อปี* (เพิ่มข้อมูล)

และมีเงื่อนไขคือ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท และสามารถเปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม รับเปิดบัญชีตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ghbank.co.th/product-detail/-life-begins-with-ghb-dentist-dep

นอกจากนี้ ธอส. ยังมีสินเชื่อและเงินฝากเฉพาะกลุ่มสำหรับสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีและสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

ซึ่งผู้ก็ต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีหรือสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.ghbank.co.th/product-detail/life-begins-with-ghb

สำหรับท่านใดที่อยู่ในเงื่อนไขข้างต้น สามารถยื่นขอสินเชื่อและเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือทางเว็บไซต์ https://bit.ly/2Ysi0Xg

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


แท็ก ธอส.  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ