ดาว และ ไบโอโลจิค ประกาศความร่วมมือในการประเมินศักยภาพประกาศความร่วมมือในการประเมินศักยภาพของพอลิเมอร์และเรซินจากพืช มุ่งสร้างทางเลือกในการผลิตพลาสติกที่ยั่งยืนมากขึ้น

ข่าวทั่วไป Wednesday April 3, 2019 14:38 —ThaiPR.net

ดาว และ ไบโอโลจิค ประกาศความร่วมมือในการประเมินศักยภาพประกาศความร่วมมือในการประเมินศักยภาพของพอลิเมอร์และเรซินจากพืช มุ่งสร้างทางเลือกในการผลิตพลาสติกที่ยั่งยืนมากขึ้น

กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--ดาว ประเทศไทย

โดยจะร่วมกันค้นคว้าประสิทธิภาพที่เกิดจากการประสานพอลิเมอร์ชีวภาพ NuPlastiQ ของไบโอโลจิคเข้ากับโพลีเอทิลีนเรซินของ ดาว

ดาว และ ไบโอโลจิค (BioLogiQ) ผสานความร่วมมือในการประเมินประสิทธิภาพที่เกิดจากประสานนวัตกรรมพอลิเมอร์ชีวภาพ NuPlastiQ(R) ของไบโอโลจิคซึ่งเป็นเรซินจากพืชประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Plant-Based Resin) เข้ากับโพลีเอทิลีนเรซินชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมของ ดาว ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะค้นหาทางเลือกในการผลิตพลาสติกที่ยั่งยืนมากขึ้น
ดาว และ ไบโอโลจิค จะทำงานร่วมกันเพื่อทดสอบและพิจารณารูปแบบความเป็นไปได้ในการนำส่วนผสมระหว่างเรซินชีวภาพและโพลีเอทิลีนไปใช้งาน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกจากพืชมากขึ้น ทั้งนี้ ไบโอโลจิค ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการผลิตพลาสติกจากทรัพยากรหมุนเวียน (Renewable Resources) ที่ดำเนินกิจการมาแล้ว 7 ปี โดยมีฐานที่ตั้งอยู่ในเมืองไอดาโฮฟอลส์ (Idaho Falls) รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา จะได้รับประโยชน์ดาวซึ่งมีแผนกวิจัยและพัฒนาที่โดดเด่นในวงการอุตสาหกรรม ทั้งยังมีเครือข่ายจัดจำหน่ายและกระจายเรซินพลาสติกที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทุกพื้นที่ ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยให้สามารถระบุความเป็นไปได้ในการยกระดับพลาสติกจากพืชให้ประสบความสำเร็จได้อย่างชัดเจน
ทิม โบเวน (Tim Boven) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลของ ดาว เปิดเผยว่า "ในฐานะบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ ดาว รู้สึกตื่นเต้นกับประโยชน์ที่เหนือกว่าทั้งทางเทคนิคและ
ทางสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเกิดขึ้นจากประสาน NuPlastiQ เข้ากับโพลีเอทิลีนชั้นนำทางอุตสาหกรรมของ ดาว เราตั้งใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ NuPlastiQ ให้มากขึ้น และเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถระบุรูปแบบการนำศักยภาพที่เกิดจากการหลอมรวมนวัตกรรมของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของตลาดในอนาคตได้"
ความมุ่งมั่นและพันธกิจของ ดาว ในการนำเสนอนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเคมีที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติให้ดีขึ้นนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของไบโอโลจิคในการค้นหาโซลูชั่นด้านพลาสติกที่ยั่งยืนมากขึ้น
แบรด ลาเพรย์ (Brad LaPray) ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทไบโอโลจิค กล่าวเสริมว่า "พันธกิจของไบโอโลจิคคือการนำเสนอหนทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พลาสติกจากทรัพยากรหมุนเวียน การทำการประเมินร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยให้เราทราบถึงความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันของ ดาว และไบโอโลจิคเพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้งานใหม่ๆ ให้กับลูกค้าในอนาคต"
การทำการประเมินร่วมกันของทั้งสององค์กรจะช่วยให้ระบุได้ว่า NuPlastiQ เหมาะสมกับธุรกิจของ ดาว ในแง่ประสิทธิภาพ ตลอดจนในแง่ความเป็นไปได้บนฐานชีวภาพในเชิงพาณิชย์หรือไม่ ทั้งนี้ ตลอดหนึ่งปีข้างหน้า ดาว และไบโอโลจิคจะดำเนินการประเมินร่วมกัน ณ ศูนย์พัฒนา แพ็ค สตูดิโอ (Pack Studios Development Center) ของ ดาว ที่เมืองฟรีพอร์ต รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยจะเชิญแบรนด์ผลิตภัณฑ์ สถาบันและสมาคมวิจัยต่างๆ เข้าร่วมประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากความพยายามผสานนวัตกรรมของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันในครั้งนี้ด้วย

เกี่ยวกับ 'ดาว บรรจุภัณฑ์และพลาสติกชนิดพิเศษ'
ดาว บรรจุภัณฑ์และพลาสติกชนิดพิเศษ (Dow Packaging and Specialty Plastics) เป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจของบริษัท ดาว ที่ผสานจุดแข็งด้านการวิจัยและพัฒนา การเข้าถึงตลาดทั่วโลก ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอโซลูชั่นด้านพลาสติกใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป อาทิ บรรจุภัณฑ์อาหาร, สุขอนามัยส่วนบุคคล, รองเท้า, การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยธุรกิจนี้ถือเป็นผู้ผลิตโพลีเอทิลีนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งยังเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมและผู้ประสานความร่วมมือชั้นนำในห่วงโซ่คุณค่าด้านเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน

เกี่ยวกับ 'ดาว'
บริษัท ดาว (Dow) ผสานรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาโซลูชั่นด้านวัสดุศาสตร์ที่ดีเยี่ยมซึ่งจำเป็นต่อความก้าวหน้าของมนุษย์ มีเครื่องมือที่แข็งแกร่งและครอบคลุมที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม การบูรณาการฝ่ายผลิต ขนาดของธุรกิจ และศักยภาพด้านการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นช่วยให้เราสามารถตอบโจทย์ปัญหาระดับโลกที่ซับซ้อนได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุชั้นสูง สารตัวกลาง และธุรกิจพลาสติกระดับอุตสาหกรรมชั้นนำที่ครบวงจรและเน้นการตอบสนองตลาดเป็นหลักของดาว พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เน้นเทคโนโลยี ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายสำหรับลูกค้าในตลาดที่มีอัตราเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน และการดูแลผู้บริโภค ดาว เป็นบริษัทในเครือของ ดาวดูปองท์ (NYSE: DWDP) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นที่ประกอบด้วยบริษัท ดาว และ ดูปองท์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบริษัทมหาชนที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระทั้งสามด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร วัสดุศาสตร์ และผลิตภัณฑ์พิเศษ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.dow.com

เกี่ยวกับ 'ไบโอโลจิค'
ไบโอโลจิค (BioLogiQ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ที่เมืองไอดาโอฟอลส์ รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตพอลิเมอร์จากพืช โดยพัฒนาพลาสติกที่เป็นประโยชน์จากแป้งเหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปมันฝรั่ง พันธกิจของไบโอโลจิคคือการนำเสนอหนทางในการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียน คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.biologiq.com หรือ www.nuplastiq.com


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ