นายอานนท์ วังวสุ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย คนใหม่ ประจำปี 2562-2564

ข่าวทั่วไป Wednesday April 3, 2019 14:47 —ThaiPR.net

นายอานนท์ วังวสุ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย คนใหม่ ประจำปี 2562-2564

กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--สมาคมประกันวินาศภัยไทย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ครั้งที่ 1/2562-2564 มีมติเลือก นายอานนท์ วังวสุ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี 2562-2564 ซึ่งเป็นนายกสมาคมฯ ลำดับที่ 25 หลังจากเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวติดต่อกัน 4 ปี เมื่อปี 2556-2560 พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

อุปนายกสมาคมฯ
นายสมพร สืบถวิลกุล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อุปนายกสมาคมฯ
นางสาวบังอร จิระวรสุข บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขาธิการ
นายนพดล สันติภากรณ์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
รองเลขาธิการ
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
เหรัญญิกและประธานคณะกรรมการการบัญชี - การเงิน และการลงทุน
นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนและประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
นายอรัญ ศรีว่องไทย บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
นายวาสิต ล่ำซำ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
นายทิวากร กาญจนกิจ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
นายชาติชาย พานิชชีวะ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
นายไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี - การเงิน และการลงทุน
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)


แท็ก ประกัน  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ