คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน “วิ่งสร้างเมือง” หรือ Run for Better City : R4BC

ข่าวทั่วไป Wednesday April 3, 2019 15:14 —ThaiPR.net

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน “วิ่งสร้างเมือง” หรือ Run for Better City : R4BC

กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน "วิ่งสร้างเมือง" ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด Run for Better City : O2โดยมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมือง เพราะต้นไม้เหล่านี้ล้วนหายใจออกมาเป็นออกซิเจน (O2) คืนกลับมาให้คนเมืองใช้หายใจ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่จะกระตุ้นให้คนทั่วไปหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ ในบรรยากาศที่สนุก สนาน ตื่นตา ตื่นใจ ด้วยทัศนียภาพสวยงามภายในเส้นทางที่ร่มรื่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมนำรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อเมือง เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่บางกะเจ้า
ผศ. รัชด ชมภูนิช ประธานจัดงานกิจกรรมฯ เปิดเผยว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน "วิ่งสร้างเมือง" ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด Run for Better City : O2 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนและช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองในทิศทางที่ดีขึ้น การจัดงานครั้งนี้เน้นกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลัก "งานวิ่งสีเขียว" โดยนำหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มุ่งเน้นเรื่องการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ลดการใช้พลังงาน ใช้วัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจัดทำเหรียญรางวัลเพื่อลดขยะในระบบนิเวศ เลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use) ในกระบวนการจัดทำแพคเกคจิ้งและจัดส่ง Race kit ทางไปรษณีย์ 100% เพื่อเป็นการลดมลภาวะในการเดินทางมารับของนักวิ่ง นอกจากนี้เรายังขอความร่วมมือให้นักวิ่งใช้แก้วน้ำแก้วเดียว (Single Cup Runners) ตลอดเส้นทางการวิ่งให้ได้มากที่สุด ไปจนถึงการใช้ภาชนะอาหารและเครื่องดื่มเป็นภาชนะจากธรรมชาติ เป็นภาชนะที่ย่อยสลายได้ในซุ้มอาหารเครื่องดื่มภายในงานมาใช้ในกิจกรรม นอกจากนี้งานวิ่งสร้างเมือง เป็นงานวิ่งที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์ (Carbon Neutral Event) คือการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานวิ่งทั้งหมดจนเป็นศูนย์ โดยการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
การจัดกิจกรรมวิ่งสร้างเมืองครั้งนี้ แบ่งระยะการวิ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ระยะไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร และระยะนาโนมาราธอน 2.5 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางการวิ่งของทุกระยะส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของจุฬาฯ เพื่อให้นักวิ่งได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่ร่มรื่น และทีขาดไม่ได้สำหรับไฮไลต์ของงานในปีนี้คือ เหรียญรางวัลจากใบไม้แห้ง ที่เหล่านิสิตเก่า รุ่นพี่และรุ่นน้องคณะสถาปัตย์ฯ ได้ช่วยกันเก็บเศษใบไม้แห้งจากพื้นที่ต่างๆ ของบางกะเจ้า มาผลิตเป็นเหรียญรางวัลให้กับนักวิ่งทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างลมหายใจให้เมือง นอกจากนี้ ภายในงานมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในหลายๆ วงการ ศิลปิน ดาราทั้งที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาร่วมวิ่งด้วยกันมากมาย และยังมีการแสดงดนตรีสดจากศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ฯ และพิเศษสุดการแสดงโชว์พิเศษจากคุณเกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ ที่แต่งเพลงพิเศษ เพลงลมหายใจ เพื่องานนี้โดยเฉพาะ
งานวิ่งสร้างเมืองปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานนำไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของการจัดงานวิ่ง และในครั้งที่ 3 นี้ ทางคณะทำงานจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเมือง ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่บางกะเจ้า ที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นปอดของเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑลแหล่งสุดท้ายของพวกเราให้คงอยู่เพื่ออนาคตของเมืองและลูกหลานของพวกเราในอนาคต
ผศ. รัชด ชมภูนิช กล่าวทิ้งท้ายว่า "รู้สึกภูมิใจกับนักวิ่งทุกท่านที่มาวิ่งสร้างเมืองด้วยกันทั้งในปัจจุบันและปีที่ผ่านๆ มา ได้ร่วมกันสร้างความสุข สนุกและสร้างประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของการจัดงานวิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่อง เรื่องราวจากปี 2018 ที่เราได้มอบต้นกล้าให้กับนักวิ่ง ผ่านโครงการ "กล้าสร้างเมือง" ไปปลูกเพื่อเพิ่มต้นไม้ให้กับธรรมชาติเพิ่มออกซิเจนให้กับเมือง ปัจจุบันต้นกล้าเหล่านี้เติบโตเป็นต้นไม้ที่สูงเกินผู้ปลูกกันไปแล้ว และงานวิ่งสร้างเมือง 2019 ตอน ลมหายใจ (O2) ยังคงมีความมุ่งมั่นอย่างแท้ จริงในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมือง เพราะต้นไม้ไหญ่น้อยล้วนหายใจออกมาเป็นออกซิเจน (O2) คืนกลับมาให้คนเมืองใช้หายใจ"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ