วธ. - เด็กและเยาวชนร่วม "คัดลายมือ-นาฏศิลป์-ดนตรี" กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยปี 62

ข่าวทั่วไป Wednesday April 3, 2019 15:40 —ThaiPR.net

วธ. - เด็กและเยาวชนร่วม กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม ผลปรากฎว่า ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ เป็นจำนวนมาก วันละกว่า 400 คน ถือเป็นการสร้างความเข้าใจ ความสำนึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชน เด็กเยาวชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัด วธ. คณาจารย์ นักเรียน ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้บรรยากาศภายในงานวันที่ 3 เมษายน มีนักเรียน นักศึกษา เยาวชน เยี่ยมชมนิทรรศการ และเข้าเรียนรู้กิจกรรมประจำฐานทั้งหมด 8 ฐานอย่างคึกคัก ได้แก่ ฐานที่ 1 มารยาทไทย โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ฐานที่ 2 นาฏศิลป์ไทย โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ฐานที่ 3 ดนตรีไทย โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ฐานที่ 4 รักษ์โบราณวัตถุ โดยสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ฐานที่ 5 ศิลปหัตถกรรมไทย โดยวิทยากรจากแบรนด์ ศิลป์สยาม และแบรนด์Rooster's & laying Hen ฐานที่ 6 คัดไทย โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ฐานที่ 7 วรรณกรรมไทย โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากรและฐานที่ 8 รักษ์โลก โดยสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2528 ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอันเป็นอเนกประการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ