“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ชู Customer Centric Solution เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบัน

ข่าวอสังหา 4 เมษายน พ.ศ. 2562 11:06 น. —ThaiPR.net

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ชู Customer Centric Solution เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบัน
  • บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" (ชื่อเดิมไทคอน) ตอกย้ำความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Solution) ทำให้อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) โรงงานและคลังสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรมแบบพร้อมใช้ (Ready-Built) แถบบางพลีสูงถึงร้อยละ 95
  • มุ่งขยายการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property) รองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม ชี้ชัด ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ เติบโตอย่างก้าวกระโดด
  • เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในพอร์ต (Value Added) ด้วยการปรับปรุงอาคารให้รองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน (Asset Enhancement Initiatives) ชูจุดแข็งด้วยคุณภาพอาคารระดับมาตรฐานสากล บนทำเลยุทธศาสตร์ของภาคโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมทั่วประเทศ พร้อมบริการที่ครอบคลุมและโซลูชั่นที่ทันสมัยครบวงจร
  • มั่นใจตลาดพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าพร้อมใช้ยังเติบโตต่อเนื่อง เผยมีลูกค้าในไปป์ไลน์จ่อเข้ามาใช้บริการอีกจำนวนมาก ตั้งเป้าเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยรวม (Occupancy Rate) ให้อยู่ในระดับร้อยละ 80
  • พร้อมส่งมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ลูกค้าและพนักงาน ตามแนวคิดอันเป็นหนึ่งเดียวที่ว่า "ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญ" หรือ "Experience matters"

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" (ชื่อเดิมไทคอน) ผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Solution) โชว์อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) โครงการย่านบางพลีสูงแตะร้อยละ 95 พร้อมประกาศเดินหน้าสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property) อย่างต่อเนื่อง รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ดังจะเห็นได้จากมูลค่าตลาดอี-คอมเมิร์ซในประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และปี 2561 มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 14.04 โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดอี-คอมเมิร์ซปี 2561 จะสูงกว่า 3.1 ล้านล้านบาท[1] ชูจุดแข็งโรงงานและคลังสินค้าแบบพร้อมใช้ (Ready-Built) ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานระดับสากล ตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ พร้อมนำเสนอบริการที่ครอบคลุมและโซลูชั่นที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อรองรับความความต้องการของลูกค้า

นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "แนวโน้มตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม สำหรับเช่าในประเทศไทยยังคงเติบโตได้ดี เนื่องจากที่ผ่านมา ได้แรงหนุนจากปัจจัยบวกด้านการค้าและการบริโภคภายในประเทศ ตลอดจนนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งยังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) ในประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการใช้

[1] ที่มา ผลสำรวจมูลค่าตลาดอี-คอมเมิร์ซไทย โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ (ETDA)
https://www.etda.or.th/app/webroot/content_files/13/files/20190131_Day3_CEO_V09.02.pdf

พื้นที่โรงงานและคลังสินค้าในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่ตั้งอยู่บนทำเลแถบบางพลี ซึ่งเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ในการให้บริการจัดส่งสินค้าในช่วงสุดท้าย หรือ Last Mile Delivery นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการที่ตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรมอีกกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ โดยรูปแบบอาคารแบบพร้อมใช้งาน หรือ Ready-Built ที่พัฒนาด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จะตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานและความสะดวกสบายในการเข้าใช้พื้นที่เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้บริษัทยังมีบริการและโซลูชั่นที่มุ่งเน้นให้ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centric Solution) เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย"

ด้านมร. แฮร์รี่ ยาน เก็ก วี ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมประเภทพร้อมใช้ หรือ Ready-Built ว่า "บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าตามแนวคิดอันเป็นหนึ่งเดียวกันที่ว่า "ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญ" หรือ "Experience matters" บริษัทฯ จึงไม่เคยหยุดที่จะมองหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบบริการที่ครบวงจรตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน อีกทั้งยังนำเสนอโซลูชั่นที่ทันสมัย ดึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน (Value Added) ด้วยการปรับปรุงอาคารให้มีความทันสมัย (Asset Enhancement Initiative) จึงทำให้สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายได้อย่างครอบคลุม ทำให้บริษัทฯ สามารถดันอัตราการเช่าโรงงานและคลังสินค้าแบบพร้อมใช้ในเขตพื้นที่บางพลีเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 95"

"ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานกว่า 28 ปี ในการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนการก้าวเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อย่างเป็นทางการ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าบริษัทชั้นนำระดับโลก บริษัทฯ มั่นใจในก้าวที่แข็งแกร่งของรอบปีงบประมาณนี้ ที่จะสามารถรักษาระดับอัตราการเช่าพื้นที่ของโรงงานและคลังสินค้าประเภทพร้อมใช้ (Ready Built) เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยนอกเหนือจากการเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับโรงงานและคลังสินค้าแบบพร้อมใช้แล้ว บริษัทฯ ยังมีลูกค้าที่อยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าแบบสร้างตามความต้องการ (Built-to-Suit) อีกเป็นจำนวนมาก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมแบบครบวงจรในประเทศไทย" นายโสภณกล่าวสรุป
เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า ไทคอน ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อสัญลักษณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ "FPT" ปัจจุบันเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มี 4 ธุรกิจภายใต้การดำเนินงานดังนี้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property) ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ (Data Centre) ธุรกิจสมาร์ทโซลูชั่น (Smart Solutions) และธุรกิจการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม (Township) นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th
เกี่ยวกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ("เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้" หรือ "กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้") เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 33,000 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้าอาคารพาณิชย์ และบิสซิเนส พาร์ค รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ทางด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ยุโรป จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 80 แห่งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป แอฟริกา รวมไปถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่

นอกจากนี้เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3 กอง และกองทรัสต์ สเตเปิ้ลอีกจำนวน 1 กอง (Stapled Trust) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พ้อยท์ ทรัสต์ (Frasers Centrepoint Trust) เฟรเซอร์ส คอมเมอร์เชียล ทรัสต์ (Frasers Commercial Trust) และเฟรเซอร์ส โลจิสติกส์ & อินดัสเทรียล ทรัสต์ (Frasers Logistics & Industrial Trust) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ และโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมตามลำดับ ในขณะที่ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Trust) (ซึ่งเป็น Stapled Trust ประกอบไปด้วย เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ เรียล เอสเตท อินเวสต์เม้นท์ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust) และ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ บิซิเนส ทรัสต์ (Frasers Hospitality Business Trust)) เป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ด้านฮอสพิทัลลิตี้

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.com

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ