ปภ.ขับเคลื่อน 7 มาตรการเข้มข้นลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน สร้างการสัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ข่าวยานยนต์ Friday April 5, 2019 14:24 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--5 เม.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เน้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 พร้อมขับเคลื่อน 7 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุม ทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงวางระบบช่วยเหลือ หลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และมาตรการสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ อีกทั้ง วางมาตรการเสริมประสิทธิภาพลดอุบัติเหตุพื้นที่สถิติอุบัติเหตุสูง ตลอดจนส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัย นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุ ทางถนนสูงกว่าปกติ รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนจึงได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ช่วงควบคุมเข้มข้นวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 มุ่งขับเคลื่อน 7 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย รวมถึงใช้กลไกสถาบันครอบครัว การเคาะประตูบ้าน และการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อป้องปรามพฤติกรรมสี่ยงอุบัติเหตุ ควบคู่กับการจัดตั้งด่านเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน อีกทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ผ่านช่องทางสื่อและกิจกรรมการรณรงค์ 2. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม โดยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปรับปรุงถนนและสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัย มิให้มีสิ่งกีดขวางและบดบังเส้นทาง อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ด้วยการเปิดทางช่องทางพิเศษและเตรียมจุดพักรถบนเส้นทางสายต่างๆ 3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ โดยคุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหยุดขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ และเข้มงวดรถที่บรรทุกน้ำหนักเกินและผู้โดยสารใน ลักษณะเสี่ยงอันตราย 4.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยจัดทีมแพทย์ พยาบาล หน่วยกู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และส่งต่อผู้ประสบเหตุอย่างรวดเร็ว อีกทั้งให้ข้อมูลการเยียวยาหลังเกิดเหตุอย่างรอบด้าน 5.มาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ โดยดูแลความปลอดภัยท่าเทียบเรือ และเรือโดยสาร พร้อมจัดอุปกรณ์ชูชีพให้เพียงพอ 6.มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เข้มข้นดูแลความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดซึ่งเป็นที่นิยมเล่นน้ำสงกรานต์ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อีกทั้งเข้มงวดการให้บริการรถเช่าแก่นักท่องเที่ยว 7.มาตรการบริหารจัดการ โดยเสริมประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง (อำเภอสีแดงและสีส้ม) ด้วยการวิเคราะห์ ชี้เป้าปัจจัยเสี่ยง และวางแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุให้ตรงจุด ทั้งนี้ เพื่อสร้างการสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ให้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัยในทุกมิติ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ