การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Finance Ministers’ Retreat) และการเปิดตัว “กลไกทางการเงินสีเขียวของอาเซียน”  (ASEAN Catalytic Green Finance Facility)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 16:20:43 น.
กรุงเทพฯ--5 เม.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Finance Ministers' Retreat) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ภูมิทัศน์ด้านการเงินโลกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล" (Global Financial Landscape amidst Digital Transformation) โดยได้มีการหารือร่วมกันกับคุณอีริค จิง ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ant Financial Services Group และ ดร. มิเกล โซริอาโน ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัยจอร์ชทาวน์ และที่ปรึกษาพิเศษด้าน Fintech ของกลุ่มธนาคารโลก ในประเด็นเกี่ยวกับการนำผลดีของระบบดิจิทัลไปสู่การพัฒนาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย" (Sharing digital dividends to achieve win-win cooperation) และ ประเด็นการใช้ระบบดิจิทัลในการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงิน" (Digital Payments Adoption for Financial Inclusion)

นอกจากนี้ มีการเปิดตัว "กองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียน" (ASEAN Catalytic Green Finance Facility: ACGF) ภายใต้กองทุนโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund: AIF) โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายทาเคฮิโกะ นาคาโอะ ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียนเป็นช่องทางในการระดมทุนใหม่สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะระดมทุนจากภาคเอกชนและสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา มีการร่วมลงทุนจากภาคเอกชน รวมเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย (1) ADB (2) German Development Bank (3) European Development Bank และ (4) Agence Francaise de Developpement นอกจากนี้ Overseas Private Investment Cooperation ได้แสดงความสนใจให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ และมีองค์กรอื่น ๆ อีกหลายแห่งที่พร้อมสนับสนุนการแบ่งปันองค์ความรู้ และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการเงินสีเขียวผ่านกลไกดังกล่าว

สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3618
ข่าวที่เกี่ยวข้อง