ราชภัฏโคราช ประชุมเปิดโลกไอที “Cisco Network Academy : IT Trends 2019”

ข่าวทั่วไป 5 เมษายน พ.ศ. 2562 17:33 น. —ThaiPR.net

ราชภัฏโคราช ประชุมเปิดโลกไอที “Cisco Network Academy : IT Trends 2019”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกไอที 2019

ในโครงการ Cisco Network Academy : IT Trends 2019 เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้น คุณริณระวี อนุวรรณ์ ตำแหน่ง Territory Sales Manager จากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่อง Cisco Meraki MX68 มูลค่า 40,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) ปิดท้ายด้วยการ Workshop

ฝึกปฏิบัติ

การประชุมเปิดโลกไอที 2019 จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ ทำให้มีการแบ่งปันและกระจายองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ดูพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนการปฏิบัติงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ได้

เต็มศักยภาพมากขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ