7UP รุกธุรกิจกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมทุ่ม 33.75 ล้านบาท ถือหุ้น 30%ใน UMW

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday April 9, 2019 13:37 —ThaiPR.net

7UP รุกธุรกิจกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมทุ่ม 33.75 ล้านบาท ถือหุ้น 30%ใน UMW กรุงเทพฯ--9 เม.ย.--พาร์ทูโกล 7UP ทุ่มเงิน 33.75 ล้านบาท เข้าถือหุ้น 30% ใน UMW โฮลดิ้งคอมพานี ธุรกิจเกี่ยวกับการบำบัดและกำจัดของเสีย หลังมองเห็นแนวโน้มปริมาณกากอุตสาหกรรมเพิ่มสูง หวังเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ เสริมการเติบโตยั่งยืน สร้างผลตอบแทนคืนให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกันนี้แต่งตั้ง "สิทธิชัย กฤชวิวรรธน์" ขึ้นแท่นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผล 11 เมษายน 2562 นายชนินทร์ เกียรติทวีพงษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ7UP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัท เฟอร์รั่ม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด หรือ FER EN ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และบริษัทฯถือหุ้น 100% เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ UMW จากนางสาวมาลินี บุญรักษ์ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จำนวน 1,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 30% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของUMW ในราคาหุ้นละ 25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 33.75 ล้านบาท โดยจะชำระเป็นเงินสด สำหรับแหล่งเงินจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งมีเพียงพอ วัตถุประสงค์ของการเข้าลงทุนในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการเพิ่มศักยภาพ และขยายธุรกิจให้ครอบคลุมการลงทุนในกลุ่มการให้บริการคัดแยกและฝั่งกลบกากอุตสาหกรรม รวมทั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เนื่องจาก UMW ดำเนินธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น(Holding Company) ในธุรกิจที่เกี่ยวกับการบำบัดและกำจัดของเสีย และธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยปัจจุบันUMW ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด (ART) และ บริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด(AWM) ซึ่งดำเนินธุรกิจคัดแยกและกำจัดกากอุตสาหกรรมโดยการฝังกลบ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี ปริมาณกากอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการตื่นตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการตามนโยบายของภาครัฐ ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศตระหนักและใส่ใจถึงการนำกากอุตสาหกรรมของตนเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องมากขึ้น บริษัทฯจึงเล็งเห็นช่องทางและโอกาสทางทางธุรกิจ ที่จะสามารถสร้างความยั่งยืนรายได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว ในอนาคตART มีแผนขยายธุรกิจบริหารจัดการขยะแบบอันตรายโดยการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูง และผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการไม่กี่รายในประเทศสามารถดำเนินการได้ "การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามแผนของบริษัทฯ ในการมองกาโอกาสการลงทุนที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัทฯ เสริมให้บริษัทฯเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีคืนให้กับผู้ถือหุ้นของในระยะยาว"นายชนินทร์ กล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนายชนินทร์ เกียรติทวีพงษ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 ภายหลังการลาออก นายชนินทร์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งนายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ลักษณะธุรกิจของ7UP กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1.) ธุรกิจตัวแทนนายหน้าในการจัดจำหน่าย แก๊ส LPG 2.) ธุรกิจพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก และ 3.) ธุรกิจวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม และ Internet of Things (IoT) 4.) ธุรกิจบำบัดน้ำสำหรับฟาร์มกุ้ง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ