กทม. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 11:23:21 น.
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลโครงการงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบ จัดทำแบบรายละเอียด รายการ ประมาณราคา และเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ประธานชุมชนและประชาชนในแนวพื้นที่โครงการร่วมการสัมมนา ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน157 คน

โครงการนี้มีแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2562-2566 วงเงินงบประมาณ 9,800 ล้านบาท ก่อสร้างอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.7 เมตร ลึก 30-40 เมตร ยาว 13,500 เมตร ตามแนวคลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก, วงศ์สว่าง และพิบูลสงคราม โดยระบายน้ำ 60 ลบ.ม./วินาที มีอาคารรับน้ำ 4 จุดคือ 1.คลองบางบัว 2.วัดหลักสี่ 3.คลองบางเขน และ 4.รัชดาภิเษก และ สถานีสูบน้ำ 1 จุด ที่ประตูระบายน้ำคลองซุง

ภายหลังอุโมงค์แล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง หลักสี่ บางเขน และจตุจักร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร รวมถึงยังช่วยรับน้ำฝนที่ระบายในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดข้างเคียง ได้แก่ นนทบุรี และปทุมธานี

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง