ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 14:20:56 น.
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตามอรรถบท (Theme) "สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง" เพื่อสร้างความตระหนัก ให้สังคมเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและเห็นความสำคัญที่จะไม่กระทำความรุนแรงให้ผู้สูงอายุทุกรูปแบบ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนำภารกิจด้านแรงงานไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งสาธิตอาชีพอิสระ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง