กปภ. - เทศบาลเมืองหัวหิน โมเดลความสำเร็จของการบูรณาการภาครัฐ สู่ความสุขด้านน้ำประปาของประชาชน

ข่าวทั่วไป 11 เมษายน พ.ศ. 2562 16:27 น. —ThaiPR.net

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บูรณาการความร่วมมือสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านน้ำประปาและความสุขให้แก่ประชาชน มุ่งหน้าขยายเขตการบริการน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินที่ขาดแคลน

กปภ. - เทศบาลเมืองหัวหิน โมเดลความสำเร็จของการบูรณาการภาครัฐ สู่ความสุขด้านน้ำประปาของประชาชน

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ. และ เทศบาลเมืองหัวหิน ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปามาอย่างยาวนาน โดยมุ่งเน้นการบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอ ต่อเนื่องและการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่ตามแนวทางการดำเนินงานที่ตรงกับวัตถุประสงค์หลักของ กปภ. ที่มุ่งขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง ซึ่ง กปภ. มีโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เขาเต่า เขาตะเกียบ สมอโพรง บ่อฝ้าย และตามแนวท่อเมนส่งน้ำของ กปภ. ในเส้นทางถนนหัวนา ทับใต้–เขาเต่า ถนนหัวหิน หนองพลับ สำนักงานวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองหัวหินให้ กปภ. เข้ามาร่วมดำเนินการขยายเขตบริการในพื้นที่ขาดแคลนน้ำประปา นับเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและทำให้ประชาชนจำนวนกว่า 8,500 ราย ได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้น ถือเป็นการบูรณาการการทำงานที่ดีของทั้งสองหน่วยงานเพื่อร่วมกันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลเมืองหัวหิน มีความยินดีร่วมบูรณาการความร่วมมือกับ กปภ. โดยมุ่งหวังพัฒนาระบบประปาและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวหัวหินได้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและยั่งยืน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ