ม.อ.ตรัง จับมือ เทศบาลตำบลย่านตาขาว ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดงาน “ย่านตาขาววันวาน”

ข่าวทั่วไป 17 เมษายน พ.ศ. 2562 10:34 น. —ThaiPR.net

ม.อ.ตรัง จับมือ เทศบาลตำบลย่านตาขาว ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดงาน “ย่านตาขาววันวาน”

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 อาจารย์ศุภโชค สุขเกษม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมในพิธีเปิดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ "ย่านตาขาววันวาน" ณ หัวสะพานเก่า เทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลย่านตาขาว พร้อมคณะผู้บริหารและชาวบ้านชุมชนหัวสะพานเก่า ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ม.อ.ตรัง จับมือ เทศบาลตำบลย่านตาขาว ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดงาน “ย่านตาขาววันวาน”

คุณเรวดี สุนทรนนท์ ประธานจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ย่านตาขาววันวาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2562 เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มโดยชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากเทศบาลตำบลย่านตาขาว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของชุมชนด้วยการเข้ามาศึกษาและให้ความรู้แก่ชุมชน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้คำแนะนำในการจัดงาน การจัดนิทรรศการอัตลักษณ์ย่านตาขาว สถาปัตยกรรม และศิลปการแสดงพื้นบ้าน

ม.อ.ตรัง จับมือ เทศบาลตำบลย่านตาขาว ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดงาน “ย่านตาขาววันวาน”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย หัวหน้าชุดโครงการวิจัย ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง "ย่านตาขาวโมเดล" เผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้าไปดำเนินโครงการวิจัยในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ โดยผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า พื้นที่อำเภอย่านตาขาว อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีศักยภาพในระดับสูงที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันเป็นแผนการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานพันธมิตรต่อไปในปี พ.ศ. 2562 ดังนั้น การจัดงานสงกรานต์ "ย่านตาขาววันวาน" ในครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงพลังและความพร้อมของชุมชนในการพัฒนาย่านตาขาวไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อไป.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ