ภาพข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 17 เมษายน 2562 14:50:36 น.
กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการวิจัยทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบัน และ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ซึ่งเป็นตัวแทน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านการพัฒนา และนางสาวเพชรลดา อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือทางวิขาการด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์กับชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ราบสูง ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ บุคลากรและทรัพยากร ในการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งสองหน่วยงานในระยะต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง