วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานจุ้มสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านา สืบสาน รักษา วัฒนธรรม

ข่าวท่องเที่ยว 17 เมษายน พ.ศ. 2562 15:00 น. —ThaiPR.net

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานจุ้มสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านา สืบสาน รักษา วัฒนธรรม

ที่ วัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานจุ้มสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อสืบสาน รักษา วัฒนธรรมประเพณีล้านนา ฟื้นฟูคุณค่าสู่ชุมชน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เน้นวิถีถิ่น วิถีไทย สร้างนวัตกรรมให้ความรู้ เรื่องวิถีวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนา

โดยภายในงาน มีการสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง สาธิตการตัดช่อตุง การจัดแต่งเครื่อง(ดาขัน)ดำหัวแบบล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงขับซอพื้นบ้าน การสรงน้ำพระ การปักตุงก่อเจดีย์ทราย ต่อยอดพิธีกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนการรณรงค์การนุ่งหย่องคนเมือง และแต่งผ้าไทยร่วมงาน ทั้งนี้จะจัดงานจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ