โครงการลดดอกเบี้ยรับจำนำช่วงเปิดเทอมฯ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 17 เมษายน 2562 15:40:57 น.
กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จัดโครงการลดดอกเบี้ยบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา ที่จำเป็นต้องใช้เงินช่วงเปิดเทอม

นายนพดล เพิ่มพิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ มีผลทำให้ผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในช่วง

เปิดเทอม ดังนั้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงให้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือโรงรับจำนำ กทม.

จัดโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอม เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเทอม โดยคิดดอกเบี้ยสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ บาทต่อเดือน ซึ่งจะเริ่มโครงการลดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖2 รวมระยะเวลา ๒ เดือน รายละไม่เกิน 10๐,๐๐๐ บาท

โดยต้องมีเอกสารประกอบการใช้สิทธิในวันมาจำนำ ส่งดอก หรือไถ่ถอน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา เอกสารแสดงความเป็นผู้ปกครอง เป็นต้น

นายนพดล เพิ่มพิทยา ยังได้กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาจากปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรง

ทำให้ประชาชนต้องหาแหล่งเงินเพื่อไปใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนระยะสั้น ดังนั้น โรงรับจำนำ กทม. จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนให้ความไว้วางใจและนิยมนำทรัพย์สินมาจำนำ เนื่องจากได้รับการบริการที่เป็นกันเอง ดอกเบี้ยต่ำ น้ำใจเด่น เน้นบริการ และทรัพย์สินปลอดภัย โดยขณะนี้สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร มีสถานธนานุบาลสาขาทั้งสิ้น ๒๑ แห่ง เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและผู้ปกครอง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ พร้อมนี้ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในระยะสั้น หรือต้องเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถนำทรัพย์สินมาฝากไว้กับสถานธนานุบาลได้ทั้ง ๒๑ สาขาทั่วกรุงเทพมหานคร "เดินทางสบายใจ ทรัพย์สินปลอดภัย ไว้ใจสถานธนานุบาล "

ข่าวที่เกี่ยวข้อง