ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรติวเข้มแรงงานเพื่อมุ่งสู่Super Worker

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 17 เมษายน 2562 16:49:58 น.
กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดยโสธร

ระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับพนักงานของบริษัทร่วมมิตรออโตเทค ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ และเป็นอู่กลางของบริษัทประกันภัย ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เพื่อมุ้งเน้นทักษะฝีมือของพนักงานให้เป็นแรงงานคุณภาพหรือ Super Worker โดยมีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 40 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง