ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตอกย้ำความเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า เปิดศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา (Government Center Service)

ข่าวทั่วไป 18 เมษายน พ.ศ. 2562 11:54 น. —ThaiPR.net

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตอกย้ำความเป็น "ศูนย์กลางการใช้ชีวิต" เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า เปิดศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา (Government Center Service)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตอกย้ำความเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า เปิดศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา (Government Center Service)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา และส่วนราชการของจังหวัดรวม 6 หน่วยงาน จัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา (Government Center Service) เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชนและผู้อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลา ซึ่งที่ผ่านมาทางศูนย์การค้าฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของจังหวัด ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ และมีโอกาสได้รับใช้ประชาชนชาวสงขลา ให้ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อและรับบริการของภาครัฐแบบครบวงจร โดยได้รวบรวมส่วนราชการของจังหวัดรวม 6หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนมารวมไว้ ณ จุดบริการเดียว ประกอบด้วย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตอกย้ำความเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า เปิดศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา (Government Center Service)

1) ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่ ให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน

2) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ให้บริการเกี่ยวกับ การรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชนรวมทั้งรับฟังปัญหา / ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชน

3) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ ให้บริการ รับชำระเงินค่าน้ำประปา และประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาการใช้/ติดตั้งมาตรวัดน้ำ

4) สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ให้บริการ รับชำระภาษีรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ / ต่อทะเบียน และอื่นๆ

5) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ให้บริการ จัดหางานในประเทศและต่างประเทศ/รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และ บริการแนะแนวอาชีพ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตอกย้ำความเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า เปิดศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา (Government Center Service)

6) สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ให้บริการ รับตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิด้านการรักษาพยาบาล/ รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และให้คำปรึกษา แนะนำสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับงานประกันสังคม

ศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา (Government Center Service) ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 4 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (เปิดให้บริการเวลา 11.00-19.00น.ของทุกวัน) บนพื้นที่ขนาด 168.24 ตารางเมตร โดยทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ได้ยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการร่วม ค่าไฟฟ้า ค่ามัดจำเช่าสถานที่ ค่าธรรมเนียม และค่าประกันต่างๆ ตอกย้ำการให้บริการที่ครบครัน และมุ่งหวังให้ศูนย์การค้าของเราเป็น "ศูนย์กลางการใช้ชีวิต" เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชนที่เราตั้งอยู่อย่างแท้จริง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตอกย้ำความเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า เปิดศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา (Government Center Service)

สำหรับพิธีเปิด ศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา (Government Center Service) ได้รับเกียรติจาก คุณวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี คุณไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, คุณสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขา เขตภาคใต้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), คุณสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา, คุณสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่, คุณวันทนา วิริยะกุล อุปนายกภาคใต้ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงในจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติมากมาย ร่วมงาน ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (วานนี้)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ