ภาพข่าว: TBSP พาน้องศึกษาธรรมชาติทางทะเลไปกับ Shred 2 Share ปี 11

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 13:56:38 น.
กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--ไออาร์ พลัส

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP ผู้ดำเนินธุรกิจการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ซึ่งได้แก่ เช็คธนาคาร แบบฟอร์มทางธุรกิจ และบัตรพลาสติก ร่วมกับองค์กรพันธมิตร 65 องค์กรในโครงการ Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม พาน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายศึกษาธรรมชาติทางทะเล ไปกับ Shred 2 Share ปี 11 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ได้สัมผัสชีวิตโลกใต้น้ำ ฝึกการใช้อุปกรณ์ดำน้ำแบบผิวน้ำ ศึกษาระบบนิเวศแนวปะการัง และศึกษาธรรมชาติทางทะเล พร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่น้อง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง